totnens-centres-interpretacio0000

La Generalitat classifica els Centres d’interpretació com els equipaments culturals i patrimonials que tenen com a eix principal tot allò relacionat amb l’estudi, la gestió i la difusió dels aspectes immaterials de la cultura. Es tracta d’equipaments que es deriven de les relacions socials de les persones en tots aquells àmbits de la seva vida quotidiana: la vida familiar, laboral, festiva, econòmica i religiosa. Però també de la relació de les persones amb el medi i l’entorn. En aquest recull hem inclòs, també, altres equipaments que, per les seves característiques, funcionen, al nostre parer, com a centres interpretatius d’una manera més àmplia. Alguns d’aquests també estan classificats com a museus. En qualsevol cas sempre son interessants per visitar amb nens. Ens parlen del passat, les tradicions i la cultura en general.Centres d’interpretació per visitar amb nens
+ museus per anar amb nens

 

Els museus son també centres d’interpretació en un sentit més ampli de coneixements. Acostumen a fer exposicions temporals dedicades a un tema o activitat concreta i en m olts casos s’adrecen també als infants. Consulteu el llistat de museus on tenim fitxa i recordeu que n’hi ha que fan jornades de portes obertes un cop al més.