com fer un…

com fer un… és una proposta creativa per fer i construir qualsevol cosa amb els nens.