baner cavatast

Ciències naturals per a nens

ciencies naturals

Les ciències naturals són aquelles que tenen per objecte l’estudi de la naturalesa. Estudien els aspectes físics, no humans del món. Intenten explicar el perquè del món i l’univers, dels processos orgànics i inorgànics, per via de processos naturals, per contraposició als processos divins. Busquen el coneixement del tot material i físic basant-se en el mètode científic. En el nostre cas ho centrem en les ciències naturals per a nens amb experiments i jocs lúdics i didàctics.

Les ciències naturals formen la base de les ciències aplicades. Juntes, les ciències naturals i aplicades es distingeixen de les ciències socials, que estudien els aspecte humans del món, i també de la teologia, les humanitats i les arts. Les matemàtiques no formen part de les ciències naturals però les proveeixen de moltes eines.Ciències naturals per a nens, experiments i jocs per aprendre
Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya

xarxa de museus de ciències naturals de Catalunya

(prémer sobre la foto)

Descobrir ocells amb nens

descobrint els ocells amb nens

(prémer sobre la foto)