L’Estany de la Murtra entre Gavà i Viladecans

  1. Home
  2. »
  3. L’Estany de la Murtra entre Gavà i Viladecans
adreça:
Gavà Baix Llobregat (el)

 

 

 

 

L'estany de la Murtra està situat entre els municipis de Gavà i Viladecans. És l'estany més petit que es pot visitar de la xarxa d'espais naturals del Delta del Llobregat. Situat al sud, entre l'autovia de Castelldefels, la C-31, i al nord per l'estació depuradora d'aigües residuals. Ocupa una superfície d'unes 22 hectàrees i disposa d'un itinerari de  1.250 metres per on es pot passejar i fer observació d'aus. El seu accés és lliure i hi podeu arribar-hi en cotxe, a peu o en bicicleta.

 

Des de 1992 està inclosa al PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya) dins dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. L'any 2006 es va declarar zona ZEPA (Zona d'Especial Protecció per les Aus) dins la Xarxa Natura 2000.

 

L'Estany de la Murtra entre Gavà i Viladecans. Diversitat biològica

En taronja perímetre de l'Estany

  • Es una zona important pel la fauna, sobretot d'aus aquàtiques. L'estany és punt de parada de diverses aus en trobar-se enmig de la ruta migratòria entre el nord d'Europa i Àfrica. Algunes espècies hi nidifiquen com ara l'ànec collverd, la fotja, el morell cap-roig o el cabusset. També s'hi troben tortugues aquàtiques i moltes altres espècies, com peixos i invertebrats aquàtics.

L'Estany de la Murtra entre Gavà i Viladecans

  • Pel que fa a la vegetació destaca el canyís, la boga, àlbers, salzes, freixes i pollancres. I la recuperació del lliri groc. Una de les seves vores s'hi troba una pineda de pi pinyer i una zona de conreus situada a les antigues maresmes.
  • Des de l'any 2011 s'ha fet un pla de recuperació de la zona. S'han retirat deixalles i s'han eliminat espècies invasores recuperant-ne les autòctones.
  • Des dels municipis de Gavà i Viladecans s'ha treballat per la seva recuperació i per potenciar-ne el valor ecològic de l'espai. Encaminades en la millora de la biodiversitat i en la promoció de l'educació ambiental.

L'Estany de la Murtra entre Gavà i Viladecans

  • Hi trobareu tres zones amb pantalles per poder fer observació d'aus.
  • L'espai forma part de les zones humides del Delta del Llobregat.

 

Estany de la Murtra. Més informació

L'Estany de la Murtra entre Gavà i Viladecans

Consulteu les activitat programades a la web d'AMB

El Delta del Llobregat, xarxa d’espais naturals protegits

Consorci del Delta del Llobregat

Informació de l'Ajuntament de Viladecans

Informació Ajuntament de Gavà

Save

Save

Save

Save