Jeroglífics de 35 poblacions de Catalunya

Sabríeu identificar el nom de les 35 poblacions de Catalunya que hi ha amagades en aquesta llista de jeroglífics?

N’hi de molt fàcils i intuïtius, hi ha poblacions més difícils de desxifrar, n’hi ha amb dibuixos repetits, hi ha poblacions de diferents comarques, hi ha poblacions que surten en el nostre mapa…

A jugar !!!

(imatge trobada al facebook)

 

Jeroglífics de confinament

Us deixem els jeroglífics fets a twitter per ajudar a passar els temps alhora que ens ajuden a treballar l’enginy i a ampliar coneixements.

Jeroglífics de confinament

Jeroglífics de confinament

 

+ calaix de sastre